Recervin je určený výhradně k ochraně kmenů a kořenových náběhů

jehličnatých a listnatých stromů proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvěří.

Jehličnany je možno ošetřit celoplošně, u listnáčů s hladkým povrchem kůry

bodováním nebo v pruzích. Některé listnáče je možné ošetřit také

celoplošně,(hlavně buk, dub) je však třeba dbát na rovnoměrné pokrytí kmene

přípravkem a nepřekročení maximální dávky. Výhodné je použití snížené dávky

o třetinu až polovinu ,kdy toto ošetření zaručuje ochranu po dobu 3- 4 let , pak je

třeba dle potřeby ošetření zopakovat . Aplikaci nelze provádět při teplotách nižších

než +5 oC a na zmrzlém povrchu dřevin. Po ošetření musí přípravek alespoň

částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm. Správně aplikovaný přípravek

zajišťuje ochranu proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvěří až 8 let. Delší

účinnost přípravku se zajistí očištěním kmene (kartáčem, drsnou rukavicí) od šupin

kůry, prachu, lišejníků a pod..

NÁVOD KE STAŽENÍ ZDE